รับทำ MA Network ราคา รับต่อ MA จากรายเดิม รับดูแลระบบ

Quiznet บริการ ต่อ MA
รับทำ MA Network ราคา รับต่อ MA จากรายเดิม รับทำ MA ราคา ถูก พร้อม บำรุง Server MA ระบบ Server MA อุปกรณ์ Network อื่นๆ Support ตลอด 24ชั่วโมง

MA คืออะไร ?

MA หรือ Maintenance Service Agreement  คือ  การบริการดูแลบำรุงรักษา ซ่อมบำรุงต่างๆ ทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์ไอที ตลอดจนถึงโปรแกรมที่ใช้งานต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพปกติพร้อมใช้งานตลอดเวลา การให้บริการยังรวมไปถึงการให้คำปรึกษาแนะนำให้กับผู้ใช้งานให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง และ ใช้งานได้อย่างปลอดภัยมากที่สุด

Maintenance Service Agreement สามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบ ดังนี้

1. การบำรุงรักษาแบบป้องกัน (Preventive Maintenance (พริเวนทีฟ เมนเทแนนซ์))

เป็นการบำรุงรักษาที่จะทำเมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือเมื่อถึงเกณฑ์กำหนด เช่น เมื่อครบจำนวนครั้งของการทำงาน เป็นต้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อลดโอกาสขัดข้อง หรือการลดลงของสมรรถนะการทำงาน เป็นต้น ซึ่งโดยทั่วไปมักจะดำเนินการตามระยะเวลาที่แน่นอน
ส่วนมากมักจะเป็นตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต ซึ่งมักจะพบว่าเป็นการบำรุงรักษาที่เกิดจากความจำเป็นสำหรับอุปกรณ์บางส่วน ในขณะที่อุปกรณ์บางส่วนจะได้รับการบำรุงรักษา ที่ไม่เพียงพอในทางปฏิบัติระยะเวลาในการบำรุงรักษาแบบป้องกันของอุปกรณ์แต่ละตัวนั้น
จะขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานสภาพแวดล้อมตลอดจนอายุของอุปกรณ์นั้นๆ

2. การบำรุงรักษาแบบแก้ไข (Corrective Maintenance (คอร์เรคทีฟ เมนเทแนนซ์))

เป็นการบำรุงรักษาที่จะดำเนินการเมื่ออุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งเกิดขัดข้องหรือชำรุดเสียหาย ซึ่งถ้าการขัดข้องหรือชำรุดเสียหายนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของอุปกรณ์ หรือต่อขบวนการผลิต การแก้ไขก็มักจะดำเนินการในภายหลัง โดยจะมีการเตรียมการต่าง ๆ
ทางด้านกำลังคน, วัสดุ และเครื่องมือไว้พร้อมกับการวางแผนเพื่อนำอุปกรณ์นั้นออกมาเพื่อแก้ไขใน จังหวะโอกาสที่เหมาะสม แต่การขัดข้องหรือชำรุดเสียหายนั้นมีผลกระทบที่รุนแรงต่อการทำงานของอุปกรณ์นั้นหรือต่อกระบวนการผลิตแล้วการแก้ไขจะต้องดำเนินการในทันที
ซึ่งมักจะต้องใช้กำลังคนและเวลาตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มากกว่าการแก้ไขที่สามารถวางแผนได้

สรุปแล้วในบทความนี้เราก็ได้ทราบถึงความหมายและประเภทของ MA กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่ามันมีประโยชน์อย่างไร คืออะไร และมีกี่ประเภท ในท้ายที่สุดของพารากราฟก่อนที่เราจะจากกันไปเราก็มีบทความดีดีที่อยากให้ท่านได้ศึกษาเล็กๆน้อยกันเริ่มที่ BIOS คืออะไร
ไบออส มันคือโปรแกรมที่คอยควบคุมอุปกรณ์พื้นฐานต่างๆของคอมพิวเตอร์ ในขณะบู๊ตเครื่อง และ Driver คืออะไร คือ โปรแกรมหนึ่ง ซึ่งช่วยให้อุปกรณ์ต่างๆภายในคอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทำไมถึงต้องทำ MA กับเรา

การทำ MA เปรียบเสมื่อนการการตรวจสุขภาพประจำปี หาก ไม่ทำการตรวจก็อาจจะไม่รู้แน่ชัดว่า สุขภาพเป็นอย่างไร พร้อมใช้งานตลอดเวลาหรือไม่ เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ไม่ทำให้เสียเวลาการรอของ ทำให้มีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนหรือ การซ่อมแซมได้อย่างรวดเร็ว และมีกำหนดการในการ ปรับเปลี่ยนไม่ต้อง หยุดทำงานของระบบอย่างกระทันหัน

 • เป็นการลดภาระในการดูแล ระบบ และทรัพย์สิน  ทำให้สามารถใช้เวลาไปกับส่วนอื่นได้อย่างคุ้มค่า
 • ลดภาระการวางแผน หรือ Schedule จากแผนก หรือฝ่าย IT ได้ ทำให้สามารถ วางกำหนดการอย่างอื่นทดแทนได้อย่างคุ้มค่า
 • ไม่สามารถว่าจ้างแผนก IT หรือ บุคลากรด้าน IT ได้ เนื่องจากเหตุผลหลากหลายของบุคคลและความสามารถของทักษะที่แตกต่างกันในการดูแล
 • ลดภาระการพัฒนาบุคลากรในแผนกอื่น เพื่อ มีทักษะในด้าน IT อาจะทำให้บุคคลากร รับภาระมากเกินไป
 • ต้องการให้องค์กรมีการปรับปรุงและบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐาน ISO
 • ไม่ทำให้องค์กรต้องหยุดชะงัก หาก ระบบ Network มีปัญหาหรือเสียโดยไม่คาดคิดล่วงหน้า
บริการ MA รับทำ MA , รับต่อ MA , ต่อ license , บำรุง server , MA ระบบ Server
บริการ MA รับทำ MA , รับต่อ MA , ต่อ license , บำรุง server , MA ระบบ Server
ประโยชน์ การทำ Maintenance Agreement (MA) กับ Quiznet รับทำ MA
 • มีเจ้าหน้าที่ให้บริการ
  ให้คำปรึกษา พร้อมแนะนำ ตลอด อายุ MA  มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทำให้สามารถติดต่อหรือประสานงานเป็นไปอย่างราบรื่น รวดเร็ว และตรงประเด็น โดยที่ไม่จำเป็นต้องอธิบายรายละเอียดใหม่อีกครั้ง
 •  Update Firmware ระบบNetwork ฟรี
  การ Update Version Firmware หรือ การ Upgrade Version Firmware
  ระบบNetwork ควรมีการ Upgrade Version เพื่อให้ตัวอุปกรณ์มีความทันสมัยเพื่อปกป้องระบบภายในได้อย่างปลอดภัย
 • บริการทำความสะอาดอุปกรณ์และตรวจเช็คอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน
  มีเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลความสะอาดของ ระบบ Network และความสะอาดของอุปกรณ์  ตรวจเช็คอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา ทำให้อุปกรณ์ไม่เสื่อมสภาพการใช้งานโดยเร็ว สามารถปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพได้ตลอดเวลา
 • ระบบแจ้งปัญหาออนไลน์ มีเจ้าหน้าที่บริการทางโทรศัพท์และบริการ Remote ดูแลแก้ไขปัญหา
  1. บริการตอบคำถามทางโทรศัพท์
  2. บริการตอบคำถามทาง Line, E-mail
  3. บริการRemote ผ่านระบบ Anydesk ,
  ในการทำงานขององค์กรหากพบเจอปัญหาต้อง มีการแก้ไขที่รวดเร็ว ทำให้องค์กรสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ทาง Quiznet มีบริการ ผ่านทาง โทรศัพท์ หรือ หากลูกค้าไม่สะดวกในการใช้โทรศัพท์ ทาง Quiznet มีบริการตอบคำถามผ่าน Line และ สามารถเข้าไปแก้ไขให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ผ่านทาง Remote  และมีการให้คำนแนะนำต่างๆผ่านโทรศัพท์ เพื่อให้ องค์กรสามารถเดินหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • สำรองสินค้า (ทดแทนภายในวัน) หลังจากแจ้งเสีย
  หากมีการแจ้งเสียหรือระบบไม่สามารถทำงานได้ชั่วคราว  ทำให้องค์กรของลูกค้าต้องหยุดชะงันทางQuiznet มีการสำรองสินค้าหรืออุปกรณ์ของลูกค้า เพื่อให้องค์กรหรือระบบของลูกค้าเดินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สรุปรายงานประจำเดือน (Report)
  มีเจ้าหน้าที่สรุปรายงานประจำเดือนให้ลุกค้า ทำให้ ลูกค้าทราบถึงอุปกรณ์ ที่ใกล้ชำรุดหรือมีแนวโน้มว่าไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ ทำให้ลูกค้าสามารถเตรียมอุปกรณ์ และจัดซื้ออุปกรณ์ได้ทันท่วงที ก่อนที่อุปกรณ์ชำรุด

 ลูกค้าสามารถนัดสำรวจหน้างานเพื่อนำเสนอ Solutions ที่ต้องการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

หากสงสัยการใช้งานหรือติดขัดตรงไหนสามารถติดต่อนำเสนอSolutionsได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

🛒 ติดต่อฝ่ายขายได้ที่เบอร์ ☎️ Tel : 097-3186865 , 097-2853476
📲 LINE ID : @quiznet.co.th https://line.me/R/ti/p/%40799syspy
หรือผ่านช่องทางการติดต่อ ติดต่อเรา QuizNet