IP-PBX,VoIP PBX คืออะไร

IP PBX 01 01

VoIP PBX

IP-PBX คืออะไร

IP(internet Protocol)-PBX(Prive Branch Exhange) คือตู้สาขาโทรศัพท์ ที่เป็นระบบชุมสายโทรศัพท์ย่อย ทำให้ภายในบริษัทหรือหน่วยงานนั้นมีเบอร์โทรศัพท์ (เบอร์ภายใน) เป็นของตัวเอง เพื่อใช้สำหรับโทรติดต่อสื่อสารภายในองค์กรของตนเองได้ พร้อมระบบจัดการในตัว นอกจากนี้เบอร์โทรศัพท์เหล่านี้ สามารถติดต่อไปยังโทรศัพท์ภายนอกได้
IP-PBX เป็นการรวมเทคโนของระบบโทรศัพท์จากเดิมที่ ใช้สายโทรศัพท์ (RJ11) มาเป็นระบบใหม่ที่เรียกว่า IP-PBX ที่ใช้สาย LAN (RJ45) ในระบบ VoIP (Voice over IP) เป็นเทคโนโลยีการสื่นสารผ่านทางระบบเครื่องข่าย รองรับ Internet ทำให้โทรศัพท์ มีความสามารถมากขึ้น สามารถเชื่อมต่อสื่อสารกันได้กว้างขวางมากขึ้น โดยการสื่นสารกันได้ทั้งบนระบบโทรศัพท์พื้นฐานที่มีอยู่และทางระบบ IP ได้พร้อมๆกัน และการติดตั้งที่ง่ายดายและรวดเร็วอีกด้วย

👉คุณสมบัติของ IP PBX และขอดีของการทำระบบโทรศัพท์ IP-PBX

สามารถเชื่อมต่อกันผ่านทางระบบเครือข่าย หรือ IP ได้ ผู้ใช้สามารถเชื่อมเข้ากับระบบจากที่ใดก็ได้ที่มีระบบเครือข่ายรองรับการใช้งานผ่านระบบ Wifi หรือ Internetเชื่อมต่อถึง กับผู้ให้บริการ VoIP รวมถึงการประชุมทางเสียง โดยบวกกับความสามารถในการใช้งานอื่นๆ เช่น Voice Mail, Call Center และอื่น ๆ นอกจากช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับการโทรผ่านinternet แล้ว ยังมีประโยชน์อื่นๆอีก เช่น
1. ลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารเนื่องจากสามารถเลือกอุปกรณ์รับสายได้หลากหลาย
2. ประหยัดงบประมาณในการเดินสายโทรศัพท์ เนื่องจากสามารถใช้สายLAN เส้นเดียวกับที่เดินไว้สำหรับComputer ได้เลย
3. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อ Card Extentions ในกรณีที่มีการเพิ่มคู่สาย FXO, FXS ในอนาคต
4. เป็นตัวช่วยประสานงานการติดต่อสื่อสารระหว่างภายในองค์กรกับภายนอกองค์กรให้เข้าถึงกัน
5. เป็นตัวช่วยประสานงานการติดต่อสื่อสารระหว่างภายในองค์กร
6. สามารถบันทึกเสียงการสนทนา สามารถค้นหา และฟังเสียงได้จากหน้าเว็บ
7. สามารถสร้างIVR ทำเมนู IVR ได้จากหน้าเว็บ
8. รองรับการสังเคราะห์เสียง
9. รองรับ การ Import csv ทำให้สามารถสร้างเบอร์ Extension ได้ครั้งละมากๆ
10. รองรับ Video Phone
11. มีโปรแกรมกำจัดเสียงสะท้อน (integrated echo cabceller) ทำให้ไม่มีเสียงสะท้อนขณะคุยโทรศัพท์
12. มีCDR (Call Detail Report) ไว้ค้นหารายงานการโทรเข้า โทรออก โดยสามารถค้นหาได้ตามวันที่ เบอร์ เป็นต้น
หากคุณมอง Solution IP PBX ไว้ แต่ยังไม่มีที่ปรึกษา สามารถ ปรึกษา กับทาง Quiznet ได้ฟรี เพราะทางเรามีทีมขาย และทีม Support ที่เข้าใจระบบ IP-PBX ได้ดีกว่าใคร ไม่ว่าจะการเดินสาย , ตู้ สาขา , การ Config คู่สาย ภายนอก และภายใน รวมถึงการทำ IVR

เสริมเกร็ดความรู้คำศัพท์ในระบบ VoIP

👉 SIP Server
ทำหน้าที่คอยจัดการส่งข้อมูลเสียง เปรียบเทียบหมายเลขกับ IP Address โดยสามารถทำให้ระบบโทรศัพท์โทรติดต่อสื่อกันได้โดยที่ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องรู้ IP Address รวมถึงเป็นช่องทางในการเชื่อมต่อกับภายนอก (Trunk)
👉 ATA (Analog Telephone Adaptor)
เป็นอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายเพื่อรับข้อมูลเสียง มีพอร์ตLAN สำหรับการเชื่อมต่อกับ Switching Hub และมีพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องโทรศัพท์ปกติ ยกเว้น IP Phone ที่มีPort สำหรับเชื่อมต่อมาพร้อมในอุปกรณ์ แล้ว
โดยมากจะมีอย่างน้อย 1 LAN 1 FXS เพื่อเชื่อมเครื่องโทรศัพท์ เข้ากับระบบ VoIP IP-PBX
👉FXO/SIM/ Gateway
มีความคล้ายกับATA สำหรับ FXS เป็นอย่างมาก แต่เป็นฟังก์ชั่นสำหรับสายนอก เช่น RJ11, SIM Card โดยตัวมันมีความสามารถขยายสายนอกโดยไม่ต้องเปลี่ยน IP-PBX หรือเพิ่ม Card Extension เข้าไป ทำงานผ่าน SIP Protocol หรือ SIP Trunk โดยมีพอร์ทหรือ SIM Slot ตั้งแต่ 2 ช่องขึ้นไป ทำให้ IP-PBX สามารถโทรเข้าออกผ่าน Gateway ตัวนี้ได้เลย
👉 IP Phone
หรือเรียกกันว่า IP Telephony คือระบบโทรศัพท์ ที่มีการรองรับเทคโนโลยี VoIP โดยใช้สาย Lan ในการเป็นตัวเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ สามารถเชื่อมต่อกับWiFi ได้ การโทรเข้า-โทรออกได้นั้นจะต้องมีการติดตั้งตู้สาขา IP-PBX สำหรับใช้เพื่อเป็นตัวรองรับส่งสัญญา
👉 Softphone
Softphone คือ โปรแกรมระบบโทรศัพท์ ที่ทำงานผ่านอินเตอร์เน็ต ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการโทรออกและสะดวกกับการที่ต้องเคลื่อนย้ายOffice บ่อยๆ หรือเปลี่ยนสถานที่การทำงานบ่อยๆ เนื่องจากไม่ต้องติดตั้งสัญญาโทรศัพท์ ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ ก็สามารถใช้งานโทรเข้า-โทรออกได้ทันที เพียงมีแค่อินเตอร์เน็ต ต้องอาศัยการติดตั้งบนอุปกรณ์ เช่น Computer, Smartphone, iPad/Tablet เป็นต้น การใช้งานโปรแกรมไม่จำเป็นต้องใช้โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ ,โทรศัพท์สำนักงาน หรือสายโทรศัพท์ แต่การใช้โปรแกรมกับระบบคอมพิวเตอร์ จำเป็นต้อง มีไมค์โครโฟน และการ์ดเสียง ตลอดจน VoIP Handset หรือ หูฟัง แม้จะง่ายต่อการใช้งานและการติดตั้ง แต่คุณภาพการใช้งานการโทรเข้า-โทรออกจะดีหรือไม่ดีนั้น ขึ้นอยู่กับสัญญาณอินเตอร์เน็ต
👉 IVR (Interactive Voice Response)
IRV หรือระบบตอบรับอัตโนมัติ เป็นการพัฒนาและยกระดับการใช้โทรศัพท์ ขึ้นมาเพื่อทำระบบตอบรับอัตโนมัติ โดยการการนำเข้าเสียงไว้ล่วงหน้า (Pre-recording) และ ใช้การ กดปุ่มของโทรศัพท์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานเป็นตัวช่วยให้ลูกค้าสามารถติดต่อแผนกใด ซึ่งระบบตอบรับอัตโนมัติจะแยกเป็น2 ส่วนหลักๆ คือการบริการและตอบรับเป็นเสียง เช่น การกดหมายเลขเพื่อเลือกเมนูต่างๆ และจะได้ยินเสียงผลลัพธ์ของข้อความที่เราได้กดไปตามที่เราเลือก และอีกบริการคือการให้บริการออกมาในรูปแบบของโทรสาร (Fax on demand) แล้วสามารถเลือกเมนูเอกสารที่ต้องการ ระบบจะทำการส่งข้อมูลที่ต้องการกลับไปที่เครื่องFax โดยอัตโนมัติ
หากคุณพบเจอปัญหาการ Config ต่าง ๆ สามารถติดต่อใช้บริการกับทาง Quiznet ได้ ทางเรามีผู้ชำนาญการสามารถเป็นที่ปรึกษา พร้อมออกแบบ ครบวงจร รวมถึงอุปกรณ์ ในราคาพิเศษ

VoIP/Telephony - Cisco
Cisco

VoIP/Telephony - Dell
Grandstream

VoIP/Telephony - HPE
Ubiquiti

VoIP/Telephony - Poly
Poly

🛒 ติดต่อฝ่ายขายได้ที่เบอร์ ☎️ Tel : 097-3186865 , 097-2853476
📲 LINE ID : @quiznet.co.th https://line.me/R/ti/p/%40799syspy
หรือผ่านช่องทางการติดต่อ ติดต่อเรา QuizNet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.