รับทำ MA Network ราคา รับต่อ MA จากรายเดิม รับดูแลระบบ

Quiznet %E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3 %E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD MA
รับทำ MA Network ราคา รับต่อ MA จากรายเดิม รับทำ MA ราคา ถูก พร้อม บำรุง Server MA ระบบ Server MA อุปกรณ์ Network อื่นๆ Support ตลอด 24ชั่วโมง

MA คืออะไร ?

MA หรือ Maintenance Service Agreement  คือ  การบริการดูแลบำรุงรักษา ซ่อมบำรุงต่างๆ ทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์ไอที ตลอดจนถึงโปรแกรมที่ใช้งานต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพปกติพร้อมใช้งานตลอดเวลา การให้บริการยังรวมไปถึงการให้คำปรึกษาแนะนำให้กับผู้ใช้งานให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง และ ใช้งานได้อย่างปลอดภัยมากที่สุด

Maintenance Service Agreement สามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบ ดังนี้

1. การบำรุงรักษาแบบป้องกัน (Preventive Maintenance (พริเวนทีฟ เมนเทแนนซ์))

เป็นการบำรุงรักษาที่จะทำเมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือเมื่อถึงเกณฑ์กำหนด เช่น เมื่อครบจำนวนครั้งของการทำงาน เป็นต้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อลดโอกาสขัดข้อง หรือการลดลงของสมรรถนะการทำงาน เป็นต้น ซึ่งโดยทั่วไปมักจะดำเนินการตามระยะเวลาที่แน่นอน
ส่วนมากมักจะเป็นตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต ซึ่งมักจะพบว่าเป็นการบำรุงรักษาที่เกิดจากความจำเป็นสำหรับอุปกรณ์บางส่วน ในขณะที่อุปกรณ์บางส่วนจะได้รับการบำรุงรักษา ที่ไม่เพียงพอในทางปฏิบัติระยะเวลาในการบำรุงรักษาแบบป้องกันของอุปกรณ์แต่ละตัวนั้น
จะขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานสภาพแวดล้อมตลอดจนอายุของอุปกรณ์นั้นๆ

2. การบำรุงรักษาแบบแก้ไข (Corrective Maintenance (คอร์เรคทีฟ เมนเทแนนซ์))

เป็นการบำรุงรักษาที่จะดำเนินการเมื่ออุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งเกิดขัดข้องหรือชำรุดเสียหาย ซึ่งถ้าการขัดข้องหรือชำรุดเสียหายนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของอุปกรณ์ หรือต่อขบวนการผลิต การแก้ไขก็มักจะดำเนินการในภายหลัง โดยจะมีการเตรียมการต่าง ๆ
ทางด้านกำลังคน, วัสดุ และเครื่องมือไว้พร้อมกับการวางแผนเพื่อนำอุปกรณ์นั้นออกมาเพื่อแก้ไขใน จังหวะโอกาสที่เหมาะสม แต่การขัดข้องหรือชำรุดเสียหายนั้นมีผลกระทบที่รุนแรงต่อการทำงานของอุปกรณ์นั้นหรือต่อกระบวนการผลิตแล้วการแก้ไขจะต้องดำเนินการในทันที
ซึ่งมักจะต้องใช้กำลังคนและเวลาตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มากกว่าการแก้ไขที่สามารถวางแผนได้

สรุปแล้วในบทความนี้เราก็ได้ทราบถึงความหมายและประเภทของ MA กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่ามันมีประโยชน์อย่างไร คืออะไร และมีกี่ประเภท ในท้ายที่สุดของพารากราฟก่อนที่เราจะจากกันไปเราก็มีบทความดีดีที่อยากให้ท่านได้ศึกษาเล็กๆน้อยกันเริ่มที่ BIOS คืออะไร
ไบออส มันคือโปรแกรมที่คอยควบคุมอุปกรณ์พื้นฐานต่างๆของคอมพิวเตอร์ ในขณะบู๊ตเครื่อง และ Driver คืออะไร คือ โปรแกรมหนึ่ง ซึ่งช่วยให้อุปกรณ์ต่างๆภายในคอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทำไมถึงต้องทำ MA กับเรา

การทำ MA เปรียบเสมื่อนการการตรวจสุขภาพประจำปี หาก ไม่ทำการตรวจก็อาจจะไม่รู้แน่ชัดว่า สุขภาพเป็นอย่างไร พร้อมใช้งานตลอดเวลาหรือไม่ เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ไม่ทำให้เสียเวลาการรอของ ทำให้มีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนหรือ การซ่อมแซมได้อย่างรวดเร็ว และมีกำหนดการในการ ปรับเปลี่ยนไม่ต้อง หยุดทำงานของระบบอย่างกระทันหัน

 • เป็นการลดภาระในการดูแล ระบบ และทรัพย์สิน  ทำให้สามารถใช้เวลาไปกับส่วนอื่นได้อย่างคุ้มค่า
 • ลดภาระการวางแผน หรือ Schedule จากแผนก หรือฝ่าย IT ได้ ทำให้สามารถ วางกำหนดการอย่างอื่นทดแทนได้อย่างคุ้มค่า
 • ไม่สามารถว่าจ้างแผนก IT หรือ บุคลากรด้าน IT ได้ เนื่องจากเหตุผลหลากหลายของบุคคลและความสามารถของทักษะที่แตกต่างกันในการดูแล
 • ลดภาระการพัฒนาบุคลากรในแผนกอื่น เพื่อ มีทักษะในด้าน IT อาจะทำให้บุคคลากร รับภาระมากเกินไป
 • ต้องการให้องค์กรมีการปรับปรุงและบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐาน ISO
 • ไม่ทำให้องค์กรต้องหยุดชะงัก หาก ระบบ Network มีปัญหาหรือเสียโดยไม่คาดคิดล่วงหน้า

%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3 MA 1 1

ประโยชน์ การทำ Maintenance Agreement (MA) กับ Quiznet รับทำ MA
 • มีเจ้าหน้าที่ให้บริการ
  ให้คำปรึกษา พร้อมแนะนำ ตลอด อายุ MA  มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทำให้สามารถติดต่อหรือประสานงานเป็นไปอย่างราบรื่น รวดเร็ว และตรงประเด็น โดยที่ไม่จำเป็นต้องอธิบายรายละเอียดใหม่อีกครั้ง
 •  Update Firmware ระบบNetwork ฟรี
  การ Update Version Firmware หรือ การ Upgrade Version Firmware
  ระบบNetwork ควรมีการ Upgrade Version เพื่อให้ตัวอุปกรณ์มีความทันสมัยเพื่อปกป้องระบบภายในได้อย่างปลอดภัย
 • บริการทำความสะอาดอุปกรณ์และตรวจเช็คอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน
  มีเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลความสะอาดของ ระบบ Network และความสะอาดของอุปกรณ์  ตรวจเช็คอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา ทำให้อุปกรณ์ไม่เสื่อมสภาพการใช้งานโดยเร็ว สามารถปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพได้ตลอดเวลา
 • ระบบแจ้งปัญหาออนไลน์ มีเจ้าหน้าที่บริการทางโทรศัพท์และบริการ Remote ดูแลแก้ไขปัญหา
  1. บริการตอบคำถามทางโทรศัพท์
  2. บริการตอบคำถามทาง Line, E-mail
  3. บริการRemote ผ่านระบบ Anydesk ,
  ในการทำงานขององค์กรหากพบเจอปัญหาต้อง มีการแก้ไขที่รวดเร็ว ทำให้องค์กรสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ทาง Quiznet มีบริการ ผ่านทาง โทรศัพท์ หรือ หากลูกค้าไม่สะดวกในการใช้โทรศัพท์ ทาง Quiznet มีบริการตอบคำถามผ่าน Line และ สามารถเข้าไปแก้ไขให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ผ่านทาง Remote  และมีการให้คำนแนะนำต่างๆผ่านโทรศัพท์ เพื่อให้ องค์กรสามารถเดินหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • สำรองสินค้า (ทดแทนภายในวัน) หลังจากแจ้งเสีย
  หากมีการแจ้งเสียหรือระบบไม่สามารถทำงานได้ชั่วคราว  ทำให้องค์กรของลูกค้าต้องหยุดชะงันทางQuiznet มีการสำรองสินค้าหรืออุปกรณ์ของลูกค้า เพื่อให้องค์กรหรือระบบของลูกค้าเดินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สรุปรายงานประจำเดือน (Report)
  มีเจ้าหน้าที่สรุปรายงานประจำเดือนให้ลุกค้า ทำให้ ลูกค้าทราบถึงอุปกรณ์ ที่ใกล้ชำรุดหรือมีแนวโน้มว่าไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ ทำให้ลูกค้าสามารถเตรียมอุปกรณ์ และจัดซื้ออุปกรณ์ได้ทันท่วงที ก่อนที่อุปกรณ์ชำรุด

 ลูกค้าสามารถนัดสำรวจหน้างานเพื่อนำเสนอ Solutions ที่ต้องการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

หากสงสัยการใช้งานหรือติดขัดตรงไหนสามารถติดต่อนำเสนอSolutionsได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

🛒 ติดต่อฝ่ายขายได้ที่เบอร์ ☎️ Tel : 097-3186865 , 097-2853476
📲 LINE ID : @quiznet.co.th https://line.me/R/ti/p/%40799syspy
หรือผ่านช่องทางการติดต่อ ติดต่อเรา QuizNet