เกี่ยวกับเรา

About Me เกี่ยวกับเรา Quiznet

quiznet เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าไอทีทุกชนิด ทุกยี่ห้อ อาทิเช่น Apple, Acer ,APC, Ablerex, Asus, Canon, Cisco, Epson, Eaton, Emerson, Dell, Brother, Fuji-Xerox, HP, IBM, Intel, Lenovo, Microsoft, Ricoh, Samsung และอื่นๆอีกมากมาย ทั้งยังมีบริการที่หลากหลาย ได้แก่ โซลูชั่นสำหรับธุรกิจ ระบบ Information Technology (IT), Wiring, Networking, Software, MA ฯลฯ รวมถึงการบริการหลังการขาย (After-sales service) ที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของบริษัทฯ มาโดยตลอด


วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรที่มุ่งมั่น ตอบสนองความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่รวดเร็ว ทันสมัย ด้วยบริการที่เชื่อถือได้


Executive Summary

นโลกโลกาภิวัฒน์นี้ ทุกองค์กรจำเป็นมากสำหรับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในองค์กรเพื่อตอบสนองการกิจกรรมต่างๆ และช่วงชิงความได้เปรียบจากคู่แข่งขันให้เร็วอย่างมีคุณภาพ บริษัท ควิซ เน็ตเวิร์ค จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนอง และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการนำระบบต่างๆเข้ามาผสมผสาน เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถนำไปใช้ต่อได้ทันที


พันธกิจ (Mission)

เป็นองค์กรด้านไอทีเพื่อความเป็นผู้นำเคียงข้างไปกับคู่ค้า และตอบสนองความคล่องตัวในการบริหาร เป็นทางเลือกแรกให้กับองค์กรในการตอบสนองความพึงพอใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างที่องค์กรพึงได้รับ และทำให้ได้เปรียบคู่แข่งขัน เป็นองค์กรมุ่งสร้างระบบด้านไอทีที่ถูกต้องให้กับลูกค้า เพื่อสามารถพัฒนาต่อยอดไปโดยไม่สิ้นสุด


เป้าหมาย (Goals)

ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับลูกค้าในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ นโยบาย และกลยุทธ์ในการใช้งานไอที บูรณาการ และผสมผสานการดำเนินภารกิจต่างๆ โดยการสร้างเครือข่ายของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบครบวงจร ตอบสนองความต้องการให้ผู้ใช้บริการ สร้างค่านิยมในการให้บริการด้วยหัวใจของผู้บริการ และรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการด้วยความภาคภูมิใจ ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพ และสร้างสรรค์มูลค่าให้ผู้ใช้บริการ ฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความชำนาญ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพให้ผู้ใช้บริการ

“RIGHT THE FIRST TIME”

สินค้าและบริการ

 • Personal Computer, Laptop, Workstation and Server
 • Package Software, Antivirus, Operation system
 • Servicing การบริการซ่อม ให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหา
 • Accessories & Peripheral เช่น Printer, เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)
 • ออกแบบระบบเครือข่าย Server Virtual Machine, Stand Alone ออกแบบระบบเครือข่าย Wiring and Wi-Fi
 • ออกแบบระบบห้อง Server ออกแบบระบบกล้องวงจรปิด CCTV and IP Camera (Analog and Digital)
 • ออกแบบและติดตั้งระบบโทรศัพท์ Voice Over IP
 • ดูแลคอมพิวเตอร์, เซิร์ฟเวอร์ และระบบกล้องวงจรปิดแบบรายปี (MA)

SOLUTIONS

 • Interactive Projector
 • CCTV and IP Camera
 • Fax Server
 • Maintenance CCTV
 • Maintenance Computer
 • Voice Over IP
 • Network Systems