MA Fortigate บริการ MA สำหรับ Fortigate ต่ออายุ Renewal MA FortiGate

MA Fortigate

MA Fortigate 1, 3 และ 5 Year Hardware plus 24×7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP) Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web Filtering, Antispam Service, and 24×7 FortiCare)

MA คืออะไร สามารถอ่านได้ ในบทความ 👉 Quiznet รับทำ MA Network ราคา รับต่อ MA จากรายเดิม รับดูแลระบบ

Quiz network ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของอุปกรณ์ Fortigate ที่อยู่ภายใน Network ซึ่งมีความสำคัญต่อองค์กรเป็นอย่างยิ่ง ทางQuiz Network จึงได้มีบริการ ต่อ Ma Fortigate เพื่อเป็นการสนับสนุนความสามารถของFortigate ให้มีความสามารถมากขึ้นกว่าของเดิม โดยการต่อMa Fortigate นั้น แบ่งได้ 2 แบบดังต่อไปนี้

1.การต่ออายุ MA Fortigate แบบ Bundle (Hardware , Forticare , Fortiguard)

2.การต่ออายุ MA Fortigate แบบ Forticare Premium (Hardware , FortiCare)

1.การต่ออายุด้วย MA Fortigate แบบ Bundle

การต่ออายุ MA Fortigate Bundle นั้น ประกอบด้วย Hardware , Forticare และ Fotiguard

 • Hardware
 • การรับประกันอุปกรณ์ Hardware เป็นการรับประกันตัวอุปกรณ์ของ Foritgate หากพบเจอปัญหา ชำรุด เสียหาย สามารถส่งเครมได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ระยะเวลาส่งซ่อม 15-30 วัน)
  กรณีที่ลูกค้าไม่อยากรอการซ่อมที่นาน  ทางลูกค้าสามารถซื้อ Advance Replacement เพิ่มเติมได้ หากอุปกรณ์Fortigateของลูกค้าเปิดไม่ติด มีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ สามารถยื่นเรื่องกับทางFortinet  ทางFortinet ให้คำแนะนำ และตรวจสอบเบื้องต้นแล้วอุปกรณ์ยังใช้งานไมได้และแก้ไขไม่ได้ จะมีเครื่องใหม่ไปเปลี่ยนทดแทน มี Service Support 2 แบบ

  8×5 คือ Support แบบ 8 ชั่วโมง ทำการ x 5 วันทำการ

  24×7 คือ Support แบบ 24 ชั่วโมง x 7 วัน

 • Forti Care
 • สามารถ Update Firmware Fortigate  และ รองรับลูกค้าผ่านโทรศัพท์  และ e-mailแบบ24 ชั่วโมง 7 วันทำการ ตอบลูกค้าไม่เกิน4ชั่วโมง ไม่รวมบริการ On-site

 • Forti Guard
 • มีความสามารถในการUpdate รายการได้ดังต่อไปนี้

 • Firmware & General Update บริการอัพเดตเฟิร์มแวร์
 • Advanced Malware Protection บริการอัพเดตฐานข้อมูลและป้องกันมัลแวร์
 • Next-generation Firewall (NGFW) ระบบ Next-Generation Firewall
 • Web & Video Filtering บริการฐานข้อมูลเว็บไซต์เพื่อการตั้งกฎการใช้งาน
 • AntiSpam บริการอัพเดตฐาจข้อมูลสแปม
 • 2.การต่ออายุด้วย MA Fortigate แบบ Forticare Premium

  สำหรับองค์หรือบริษัทที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายในองค์กร หรือยังไม่ต้องการใช้ Feature จากทาง Fortiguard สามารถต่ออายุแบบ FortiCare  Preminum ได้  ซึ่งรูปแบบ Forticare  Premium จะดูแลเฉพาะในส่วนของ Hardware  หากอุปกรณ์มีปัญหาเสียหาย สามารถส่งเครมและสามารถupdateเฉพาะ Firemware ของอุปกรณ์เท่านั้น ส่วน Feature สำหรับ การป้องกันรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย จะได้ไม่ได้รับการอัพเดทไปด้วย และถ้ามีไวรัส(Virus) หรือ มัลแวร์ (Malware) ใหม่ๆที่อุปกรณ์เราไม่รู้จักก็อาจจะโดนผู้ไม่หวังดีโจมตีในระบบเครือข่ายหรือเครื่องลูกของเครือข่ายได้

  การขอรับบริการต่ออายุ MA Fortigate กับทาง Quiz Network

  ทำการ add lineid มาที่ @Quiznetwork.co.th หรือ สะดวกเป็นE-mail สามารถส่งมาได้ที่ E-mail [email protected] โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1.แจ้งรุ่นที่ต้องการต่ออายุ MA Fortigate หรือ MA FortiAnalyzer

  2.แจ้ง Serial Number ของอุปกรณ์ เพื่อตรวจสอบวันหมดอายุของอุปกรณ์

  3.แจ้งรายละเอียด ชื่อบริษัท,ที่อยู่,ผู้ติดต่อ,เบอร์โทรศัพท์และE-mail

  รายละเอียดรุ่นที่สามารถ Renewal MA FortiGate ได้คร่าวๆ มีตามรายการด้านล่างนี้ บางรุ่นอาจจะไม่มีในรายการ
  ลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LineID: @quiznet.co.th  ได้เลยค่ะ

   MA Fortigate 1 ปี (รุ่นลงท้าย F)
  1. MA Fortigate 40F
  2. MA Fortigate 60F/61F
  3. MA Fortigate 70F/71F
  4. MA Fortigate 80F/81F
  5. MA Fortigate 100F/101F
  6. MA Fortigate 200F/201F
  7. MA Fortigate 400F/401F
  8. MA Fortigate 600F/601F
  9. MA Fortigate 1000F/1001F
  10. MA Fortigate 1800F/1801F
  11. MA Fortigate 2600F/2601F
  12. MA Fortigate 3000F/3001F
  13. MA Fortigate 3500F/3501F
  14. MA Fortigate 3700F/3701F
  15. MA Fortigate 4200F/4201F
  16. MA Fortigate 4400F/4401F
  17. MA Fortigate 6300F/6301F
  18. MA Fortigate 6500F/6501F
  19. MA Fortigate 7121F

  FortiWifi

  1. MA FortiWifi 40F
  2. MA FortiWifi 60F
  3. MA FortiWifi 80F

   

   MA Fortigate 1 ปี (รุ่นลงท้าย E)
  1. MA FortiGate 30E
  2. MA FortiWiFi 30E
  3. MA FortiGate 50E
  4. MA FortiWiFi 50E
  5. MA FortiGate 51E
  6. MA FortiWiFi 51E
  7. MA FortiGate 60E
  8. MA FortiWiFi 60E
  9. MA FortiGate 61E
  10. MA FortiWiFi 61E
  11. MA FortiGate 80E
  12. MA FortiGate 81E
  13. MA FortiGate 90E
  14. MA FortiGate 91E
  15. MA FortiGate 100E
  16. MA FortiGate 101E
  17. MA FortiGate 140E
  18. MA FortiGate 200E
  19. MA FortiGate 201E
  20. MA FortiGate 300E
   MA Fortigate 1 ปี (รุ่นลงท้าย D)
  1. MA FortiGate 30D
  2. MA FortiGate 60D
  3. MA FortiGate 80D
  4. MA FortiGate 90D
  5. MA FortiGate 100D
  6. MA FortiGate 140D
  7. MA FortiGate 200D
  8. MA FortiGate 240D
  9. MA FortiGate 300D
  🛒 ติดต่อฝ่ายขายได้ที่เบอร์ ☎️ Tel : 097-3186865 , 097-2853476
  📲 LINE ID : @quiznet.co.th https://line.me/R/ti/p/%40799syspy
  หรือผ่านช่องทางการติดต่อ ติดต่อเรา QuizNet