บริการ ต่ออายุ MA Cisco Classic Smartnet (Smartnet, MA) ราคาโปรโมทชั่นพิเศษ

CiscoSmartNet ipland2

บริการ ต่ออายุ MA Cisco Classic Smartnet (Smartnet, MA)

MA คืออะไร สามารถอ่านได้ ในบทความ  Quiznet รับทำ MA Network ราคา รับต่อ MA จากรายเดิม รับดูแลระบบ

เนื่องจากทางทีมงาน Quiznetwork ได้เล็งเห็นความสำคัญของอุปกรณ์ของระบบ Network ในองค์กรเป็นอย่างยิ่ง ทางทีมงาน Quiznet จึงได้ทำการเปิดบริการ ต่ออายุ MA CISCO อุปกรณ์ทุกประเภท ที่มีการติดตั้งในบริษัทของท่าน ไม่ว่าจะเป็น Router, Switch, Access Point และ Module ซึ่งการบริการดังกล่าว ยังช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทั้งในด้านคุณภาพ,การจัดการ,การบริการ ให้ดีขึ้น พร้อมทั้งครอบคลุมการใช้งานของอุปกรณ์ Cisco ในทุก ๆ รุ่น ทุก ๆ ประเภท เพื่อให้ท่านได้มั่นใจว่า อุปกรณ์ Network ของท่านจะได้รับการแก้ไขได้ทันท่วงที รวมทั้งได้จัดเตรียมทีมงานที่คอยให้คำปรึกษาแก่ท่านได้ตลอดเวลาทำการ

ทำไมต้องต่อ MA Cisco

MA (Maintenance Service Agreement) การต่อ MA เหมือนการซื้อประกันตัวอุปกรณ์ หากอุปกรณ์ของท่านเสียไม่สามารถใช้งานได้ หากอยู่ในประกันทางลูกค้าสามารถขอยื่นเรื่องเพื่อขอส่งซ่อมอุปกรณ์หรือระหว่างที่อุปกรณ์ส่งซ่อม,เสีย ทางลูกค้าจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ทดแทน สามารถใช้บริการ MA+Advance Replacement ได้ เมื่ออุปกรณ์เสียและทำการแจ้งปัญหามาที่ทีมงานแล้ว ทางทีมงานตรวจสอบว่าไม่สามารถใช้งานได้จริงทางทีมงานจะเข้าดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์พร้อมตั้งค่า Config ให้แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา ข้อตกลงระดับการให้บริการ หรือเรียกว่า Service Level Agreement (SLA)

ในส่วนของการให้บริการเทคนิคของทาง Cisco นั้นมีหลากหลายรูปแบบ โดยมีรายละเอียดและสิทธิประโยชน์ของแต่ละรูปแบบ

1.SMARTnet

การให้บริการด้านเทคนิค SMARTnet นั้นเป็นการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับ Hardware มีรูปแบบให้บริการ 2 แบบ โดยมีบริการ SMARTnet และ บริการ SMARTnet Onsite โดยรูปแบบ On-Site จะมี ทีมวิศวกรผู้ชำนาญ  ในแต่ละพื้นที่ ที่ทาง Cisco ได้จัดเตรียมไว้ให้ในแต่ละพื้นที่ เพื่อที่จะสามารถเข้าไปในพื้นที่ของลูกค้า พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ ในสถานที่ติดตั้งของบริษัทของคุณ โดยแต่ละรูปแบบของ SMARTnet จะมี Service Level Agreement (SLA)  หลากหลายแบบ เช่น

8x5xNBD  คือ 8 hr a day , 5 days a week, NBD = Next Business Day

8x5x4      คือ 8 hr a day , 5 days a week, 4 hour Respond

24x7x4    คือ  24 hr a day, 7 days a week, 4 hour Respond

ในส่วนของลูกค้าที่ขอรับบริการแบบ SMARTnet และ SMARTnet Onsite นั้นจะมีสิทธิประโยชน์ ทั้งหมด ดังนี้

1.1 Cisco Connection Online หรือ Access To Cisco.com

ด้วยบริการของ Cisco ลูกค้าสามารถนำ SNT Contract ไปสมัคร กับทาง Cisco.com เพื่อขอรับ UserID ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ได้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลทางด้วนเทคนิคในระดับสูง  เช่นเครื่องมือสำหรับการค้นหา bug, การแก้ปัญหา (Troubleshooting assistant), การเข้าไปปรับปรุงข้อมูลทางเทคโนโลยี ที่ซึ่งทาง Cisco ได้มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อมูลตลอดเวลา

1.2 Cisco IOS Software Update/Upgrade

ทางลูกค้าสามารถนำUserID ที่ได้รับจากการสมัคร Cisco.com เพื่อนำไปทำการ Update และ Upgrade Version ใหม่ เพื่อทำการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน หรือแก้ปัญหา รวมทั้งการเพิ่มความสามารถให้กับอุปกรณ์ ของทาง Ciscoได้ โดยสามารถโหลดได้ตลอด24ชั่วโมง

1.3 Cisco Technical Assistance Center (TAC)

หากลูกค้าสมัครบริการกับทาง Cisco.com ลูกสามารถใช้ UserID ที่ได้จากการสมัครนำมาใช้กับบริการ TAC เพื่อ สามารถเปิด Case ผ่านทาง Cisco.com ได้ตลอด24ชั่วโมงทั้ง 7วัน (24x7x365) ทางCisco มีทีมเทคนิคที่พร้อมจะรองรับลูกค้าตลอด รวมถึงสามารถรองรับได้หลากหลายภาษา รวมถึง ภาษาไทยของเราด้วยนั้นเอง ประกอบกับทาง ทีมเทคนิคมีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ทางด้าน Network มามากมาย และทาง Cisco ยังมีรองรับลูกค้าผ่านโทรศัพท์, E-mail อีกด้วย ดังนั้น ลูกค้าสามารถเลือกความสะดวกในการติดต่อได้ตลอด

1.4 Advanced Hardware Replacement

หากลูกค้าพบว่า อุปกรณ์Cisco ที่อยู่ในระบบ Network เสีย ไม่สามารถทำงานได้ ทางลูกค้าสามารถ ขอเปลี่ยนอุปกรณ์ได้ในรุ่นเดียวกัน  หรือเทียบเท่า มาทดแทน โดยทาง Cisco จะทำการจัดส่งมาให้ตาม Service Level Agreement (SLA) หลังจากที่ทำการตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดยรายละเอียด Service Level Agreement (SLA) มีดังนี้

– SMARTnet 8x5xNBD (Next Business Day)
รับประกันการส่งมอบอุปกรณ์ที่เกิดการชำรุดเสียหายให้ ภายในวันทำการถัดไป (เมื่อได้รับการแจ้งก่อน 15:00 น. ของวันที่เกิดการเสียหาย)
– SMARTnet 8x5x4
รับประกันการส่งมอบอุปกรณ์ที่เกิดการชำรุดเสียหายให้ ภายใน 4 ชั่วโมง หลังจากได้รับการยืนยันจากทีม TAC ตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 9:00 น. ถึง 17:00 น.
– SMARTnet 24x7x4
รับประกันการส่งมอบอุปกรณ์ที่เกิดการชำรุดเสียหายให้ ภายใน 4 ชั่วโมง หลังจากได้รับการยืนยันจากทีม TAC ตลอด 7 วัน และตลอด 24 ชั่วโมง

2.SMB Support Assistant  (SMB SA)

ทาง Cisco ได้จัดเตรียมรูปแบบการให้บริการทางเทคนิค สำหรับกลุ่มลูกค้าขนาดเล็กและกลาง (SMB) รวมถึงกลุ่มอุปกรณ์ของทางCisco ที่มีขนาดเล็ก ซึ่งยังคงต้องการได้รับการสนับสนุนทางเทคนิคจาก Cisco TAC โดยที่มีรายละเอียดการให้บริการ สิทธิประโยชน์ รวมถึง Service Level Agreement (SLA) คล้ายคลึงกับ SMARTnet

2.1 Cisco.com

ด้วยบริการของ Cisco ลูกค้าสามารถนำ SNT Contract ไปสมัคร กับทาง Cisco.com เพื่อขอรับ UserID ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อขอใช้งานในการเข้าถึงข้อมูลเชิงด้านเทคนิค

2.2 Cisco IOS Software Update

ทางลูกค้าสามารถนำ UserID ที่ได้รับจากการสมัคร Cisco.com เพื่อนำไปทำการ Update Cisco IOS ใหม่ เพื่อทำการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน หรือแก้ปัญหา ที่เกี่ยวข้องกับ Cisco IOS Software

2.3 Cisco SMB Technical Assistance Center (TAC)

หากลูกค้าสมัครบริการกับทาง Cisco.com ลูกสามารถใช้ UserID ที่ได้จากการสมัครนำมาใช้กับบริการ SMB TAC เพื่อนำไปใช้ในการเปิด TAC Service Request กับ ทาง Cisco SMB TAC เพื่อรอรับการสนับสนุนทางด้านเทคนิค

2.4 Advanced Hardware Replacement

หากลูกค้าพบว่า อุปกรณ์Cisco ที่อยู่ในระบบ Network เสีย ไม่สามารถทำงานได้ ทางลูกค้าสามารถ ขอเปลี่ยนอุปกรณ์ได้ในรุ่นเดียวกัน  หรือเทียบเท่า มาทดแทน โดยทาง Cisco จะทำการจัดส่งมาให้ตาม Service Level Agreement (SLA) หลังจากที่ทำการตรวจสอบข้อมูลแล้วเสร็จ

3.Software Application Services/Software Application Services plus Upgrades – SAS/SASU

นอกจากการให้บริการ ทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับ Hardware ของ Cisco แล้ว ยังมีการให้บริการในส่วนของ Cisco Software Application ด้วย เช่น CiscoWorks,Cisco Secure Access Control Server (ACS) โดยทางลูกค้าจะได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้

3.1 Cisco Connection Online หรือ Access To Cisco.com

ด้วยบริการของ Cisco ลูกค้าสามารถนำ SNT Contract ไปสมัคร กับทาง Cisco.com เพื่อขอรับ UserID ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ได้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลทางด้วนเทคนิคในระดับสูง  เช่นเครื่องมือสำหรับการค้นหา bug, การแก้ปัญหา (Troubleshooting assistant), การเข้าไปปรับปรุงข้อมูลทางเทคโนโลยี ที่ซึ่งทาง Cisco ได้มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อมูลตลอดเวลา

3.2 Cisco Technical Assistance Center (TAC)

หากลูกค้าสมัครบริการกับทาง Cisco.com ลูกสามารถใช้ UserID ที่ได้จากการสมัครนำมาใช้กับบริการ TAC เพื่อรอรับการสนับสนุนทางทางเทคนิค ผ่านทาง Cisco.com ได้ตลอด24ชั่วโมงทั้ง 7วัน (24x7x365)

3.3 Cisco IOS Software Update/Upgrade

ทางลูกค้าสามารถนำUserID ที่ได้รับจากการสมัคร Cisco.com เพื่อนำไปทำการ Update และ Upgrade Version ใหม่ เพื่อทำการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน หรือแก้ปัญหา รวมทั้งการเพิ่มความสามารถให้กับอุปกรณ์ ของทาง Ciscoได้ โดยสามารถโหลดได้ตลอด24ชั่วโมง โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.3.1 Cisco Software Application Support (SAS)

ลูกค้าสามารถโหลด Bug Fixes, Maintenance และ Minor Releases สำหรับ Software Application ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

3.3.2 Cisco Software Application Support Plus Upgrades (SASU)

ลูกค้าสามารถโหลด Major releases (Upgrades) สำหรับ the software application ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ขอขอบคุณข้อมูลและรายละเอียดจาก Cisco.com

หากลูกค้าต้องการขอราคาโปรเจคหรือสอบถามอุปกรณ์ การ ต่ออายุ MA  สามารถสอบถามได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

🛒 ติดต่อฝ่ายขายได้ที่เบอร์ ☎️ Tel : 097-3186865 , 097-2853476
📲LINE ID : @quiznet.co.th https://line.me/R/ti/p/%40799syspy
หรือผ่านช่องทางการติดต่อ ติดต่อเรา QuizNet